Rejestracja

1. Oszukiwanie bądź działanie na niekorzyść dodatku skutkuje permanentną blokadę konta. Może również wiązać się z karą zależną od regulaminu danego Świata Prywatnego.

2. Korzystając z dodatków zgadzasz się na udostępnianie maila w szczególnych przypadkach, m.in. do wglądu dla Zarządu Świata oraz jako materiał dowodowy.

3. Za konto odpowiedzialność ponosi jego właściciel.